Om Norlandia Hvalrossen barnehage

Norlandia Hvalrossen barnehage er en 4 avdelings barnehage med 0 - 6 års avdelinger. Vi ser fordelen med at de største barna får vise omsorg for, og kan innlemme de minste i sin lek. Og at de yngste har de store som forbilder og noen å strekke seg etter både språkmessig og sosialt. I Hvalrossen er 50 % av de ansatte menn, og vi har 50 % pedagoger. Uteliv med egen grillhytte, samarbeid med Gutta på skauen, gamme på Håkøya, gode opplevelser og vennskap står sentralt hos oss.

Vi ligger sentralt til på Håpet, har et stort skogrikt uteområde, som innbyr til lek og moro.  Vi har kort avstand til barneskole, ungdomsskole, fotball løkke, skogen bak omsorgsenteret og akebakke ved Jønsson.  

Vi har samarbeid med "Gutta på skauen" i Tromsdalen, og drar på turer dit med jevne mellomrom vinteren gjennom. Vi har nøkkel til eget oppbevaringsrom der, og vi er så heldige at de fyrer opp gamma til oss på forhånd.

Vi disponerer en flott gamme ute på Håkøya, "Håkøygamma". Vi tar inn turpenger som er øremerket for transport ut dit. Fra den har vi tilgang til fjæra, og rundt gamma er det opparbeidet en naturlekeplass tilpasset barn i førskolealder. Det er også muligheter for foreldre/foresatte å leie den, ta kontakt med daglig leder i barnehagen.

Vi har ei flott grillhytte på uteområdet i barnehagen, og den har vi mye glede av å bruk gjennom året, både til samlingsstund og lunsj .

 

 

 For barnehageåret 2017/2018 har vi avtale med Langnes ungdomsskole om å få disponere gymsalen hos dem en gang i uka.

Videre er vi praksisbarnehage for Universitetet i Tromsø, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, og tar imot studenter fra de i løpet av barnehageåret. Vi er også godkjent som faglig leder i barne & ungdomsarbeiderfaget.

 

Link til Norlandiabarnehagene på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418 

Link til blogg om Norlandiabarnehagene:
www.Norlandiabarnehagene.blogspot.no