Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Vedlagt ligger barnehagens Årsplan for 2019

Barnehagens progresjonsplan2019

 

Nettsted for barn og foreldre om mobbing og rettigheter:  http://www.udir.no/nullmobbing/