Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig.

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen, og hvordan de utvikler seg.

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler med alle foreldre årlig. I samtalen fokuseres det på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

Vi ønsker en åpen dialog hvor man tar opp både det man er fornøyd med , og ting man ønsker annerledes/ikke syns fungerer. På den måten kan dere som foreldre/foresatte være med på å forme barnehagens innhold.

Det avholdes 1-2 foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.

På whiteboard tavle i garderoben på avdelingen noterer vi div informasjon, og i tillegg bruker vi døra til å henge opp ulik informasjon på. Så det er fint om dere tar en titt her.

Periodeplaner/månedsplaner deles ut til foreldre/foresatte etter forspørsel om papir utgave, ellers finner dere dem her på hjemmesida under "for foreldre". Planene viser hva som er planlagt av aktiviteter, samlingsstunder, turer m.m. i noen uker fremover, og de inneholder også en kort sammenfatning av foregående måned.

Vi gjennomfører foreldrekaffe, jule-påskefrokost/kveldsmat, Forut og andre arrangementer, hvor barnehagen inviterer foreldre/foresatte til en hyggestund sammen med oss.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.