Planleggingsdager 2018/2019

De 5 planleggingsdagene for barnehageåret 2018/19, hvor barnehagen er stengt, er som følger;

 

Torsdag 4.oktober 2018


Fredag 5.oktober 2018


Mandag 19. november 2018


Mandag 11 februar 2019 


Fredag 31. mai 2019

 

Alle dagene er i henhold til skoleruta for Tromsø kommune.