Viktig å huske på

* Vi sender aldri barnet ditt hjem sammen med andre enn de som står oppført på kartotekkortet, om vi ikke har fått spesiell beskjed om det. Det må alltid bli gitt beskjed til personalet på avdelinga om barnet skal hentes av andre.

* Når man bringer og henter barna er det svært viktig at man gir beskjed til personalet, slik at man til enhver tid vet hvor mange barn man har i barnehagen.

* Hvis et barn ikke er hentet innen kl 17.45, og vi ikke får kontakt verken med foreldre/foresatte eller nød kontakter, overtar barnevernsvakta ansvaret.

* I området rundt barnehagen ferdes mange skolebarn. Vis derfor hensyn og kjør rolig til og fra barnehagen. Husk 30 - sonen! Det er heller ikke tillatt å stå med motoren i gang på parkeringsplassen, ei heller er det tillatt å sende barna ut av porten før dere selv går ut.

* Endring i adresse og telefon til hjem og arbeidssted, skal meldes skriftlig til barnehagen.

* Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å vise aktsomhet ved bruk av sosiale medier for å omtale barnehagen.