Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Hvalrossen er en barnehage i Tromsø kommune, med 25 ansatte og 75 plasser fordelt på 4 avdelinger.


Atlantis

0-5 år

Grønland

0-5 år

Nordis

0-5 år

Sibir

0-5 år

Hvorfor velge Norlandia Hvalrossen?

Uteområdet vårt er stort og variert med skog, lavvo, grillhytte, kjøkkenhage og lekeapparater for ulike aldre og funksjonsnivå. Inne har vi har lyse, flotte og funksjonelle lokaler som innbyr til kreativitet, lek og læring.

Med en jevn fordeling av kvinner og menn har vi en mangfoldig gruppe av ansatte. Vi har til og med vår helt egen kokk. Vi som jobber her i barnehagen er inspirerende, engasjerte og empatiske mennesker som brenner for at barna skal få den beste barnehageopplevelsen.

Vi gir oppmerksomhet til hvert enkelt barn, og tilpasser veiledning og støtte etter deres individuelle behov. Vi legger vekt på barnas mestring og medvirkning i hverdagslige gjøremål og i planlegging av aktiviteter.

I vår egen kjøkkenhage får barna lære om næringsrik og bærekraftig matproduksjon og delta i hele prosessen fra jord til bord. 

Noe av det vi liker best

  • Fokus på uteliv og gode opplevelser og samspill med naturen som bakteppe.
  • Stort og variert uteområde med skog, lavvo, grillhytte, kjøkkenhage og lekeapparater for ulike aldre og funksjonsnivå.
  • Energiske, empatiske, inspirerende og mangfoldige ansatte med jevn fordeling av kvinner og menn
  • Fokus på barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål og i planlegging av aktiviteter.
  • Svømmetilvenning i basseng for skolestarterne
  • Vi er en fullkostbarnehage med egen kokk der alle måltider tilberedes i barnehagen.
  • Egen kjøkkenhage, hvor barna lærer om bærekraftig matproduksjon ved å delta i hele prosessen fra jord til bord.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming